maro-news
Image
mangamnhac

CA KHÚC: ÁO ANH SỨT CHỈ ĐƯỜNG TÀ - NHẠC SĨ: PHẠM DUY

CA KHÚC: ÁO ANH SỨT CHỈ ĐƯỜNG TÀ (1971) NHẠC SĨ: PHẠM DUY LỜI BÀI HÁT Nàng có ba người anh đi quân đội lâu rồi Nàng có đôi người em có em chưa biết nói Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh… Tôi là người chiến binh xa gia đình đi […]